Kikkerpoel

Klik hier om de tijdstippen waarop elke groep zwemt te raadplegen.

Waterwennen

Bij waterwennen wordt vooral gewerkt op de individuele bouwstenen: hoofd, ledematen en romp. Deze fase is nodig om waterangst weg te werken en de omgeving van het water goed te leren kennen.

Deze groepen zwemmen 1 keer per week gedurende 30 minuten. De lessen gaan door in groepjes van max. 10 kinderen.

Zeepaardje

De zeepaardjes zetten hun eerste stapjes in het zwembad.
Op het einde van deze lessenreeks is waterangst voorgoed verleden tijd.

Doelstellingen

 • Ik spat mezelf nat
 • Ik spring op en neer in het water (ondiep)
 • Ik drijf als een ster op mijn rug (met drijfhulp)
 • Ik kruip onder water door een hoepel
 • Ik blaas bellen met mijn hoofd volledig onder water
 • Ik verplaats me in het diepe als een aapje langs de kant
 • Ik kruip als een krokodil in het water (ondiep)

Pinguïn

Voor onze pinguïns kent het water geen geheimen meer.
Drijven als een ster op buik of rug, in het water springen en er weer uit klimmen,…
Het hoort er allemaal bij!

Doelstellingen

 • Ik daal af naar de bodem langs een stok
 • Ik spring in het water en kom er weer uit
 • Ik drijf 3 seconden als een ster op mijn buik
 • Ik haal 3 voorwerpen op van de bodem
 • Ik glij 3 seconden op mijn buik met een plankje

Leren overleven

In deze fase worden telkens twee elementen gecombineerd waardoor opdrachten moeilijker worden. De groepen werken rond coördinatie, evenwicht en verplaatsing in het water. Het einddoel van deze fase is om de kinderen kantveilig te maken (op het einde van de groep dolfijn).

Deze groepen zwemmen 1 keer per week gedurende 30 minuten. De lessen gaan door in groepjes van max. 10 kinderen.

Zeehond

De zeehondjes gaan voor de eerste keer naar het “grote bad”.
Daar wordt het glijden en drijven in het water verder ingeoefend.

Doelstellingen

 • Ik spring in waar ik nog nét kan staan, en ik kom er uit
 • Ik drijf als een plank 3 seconden op mijn rug (met drijfhulp)
 • Ik leg 3 meter af op mijn buik (met drijfhulp)
 • Ik leg 3 meter af op mijn rug (met drijfhulp)
 • Ik stoot af in buiklig en glij als een pijl door een poortje
 • Ik kan 10 seconden watertrappen (met drijfhulp)

Waterschildpad

De waterschildpadjes gaan alweer een stapje verder.
Op het einde van de lessenreeks kunnen zij zelfstandig 3m afleggen.

Doelstellingen

 • Ik spring in het water, haal een voorwerp op van de bodem en kom uit het water
 • Ik leg een afstand af van 3 meter in buiklig
 • Ik leg een afstand af van 3 meter in ruglig
 • Ik drijf als een ster 3 seconden op mijn buik
 • Ik drijf als een ster 3 seconden op mijn rug
 • Ik kan draaien als een vuurtoren in het water door te watertrappen

Dolfijn

De dolfijnen zetten alles wat ze geleerd hebben in tijdens gecombineerde oefeningen.
Op het einde van de lessenreeks zijn de kinderen kantveilig.

Doelstellingen

 • Ik kan door een hoepel zwemmen in diep water

+ combinatietest:

 • Inspringen in diep water
 • 3 meter verplaatsen in buiklig
 • Al watertrappend van buiklig naar ruglig draaien
 • 3 meter verplaatsen in ruglig
 • Langs de kant uit het water klimmen

Leren veilig zwemmen

In deze groepen komen gecombineerde zwemproeven aan bod. De kinderen zwemmen een afstand gecombineerd met het uitvoeren van allerlei opdrachten in functie van waterveiligheid. Het einddoel van deze fase is zwembadveilig zijn en sluit ook aan bij de eindtermen voor het lager onderwijs. De proeven zijn wetenschappelijk onderbouwd door WASA (Watersafety academy).

Deze groepen zwemmen 1 keer per week gedurende 30 minuten. De lessen gaan door in groepjes van max. 10 kinderen.

Otter

De otters kunnen op het einde van de lessenreeks een afstand van 12m afleggen.

Doelstellingen

 • Ik kan onder een plank zwemmen in diep water

+ combinatietest:

 1. Inspringen in diep water
 2. 5 seconden drijven als een ster in buiklig
 3. 6 meter verplaatsen in buiklig
 4. Al zwemmend van buiklig naar ruglig draaien
 5. 6 meter verplaatsen in ruglig
 6. Op de kant klimmen

Haai

De haaien kunnen op het einde van de lessenreeks een afstand van 25m afleggen.

Doelstellingen

 • Ik kan met een oppervlakteduik door een hoepel zwemmen

+ combinatietest:

 1. In het water springen in diep water
 2. 12 meter voortbewegen in buiklig
 3. Draaien als een vuurtoren (watertrappen)
 4. 12 meter voortbewegen in ruglig
 5. Op de kant opduwen en uit het zwembad klimmen

Orka

De orka’s zijn op het einde van de lessenreeks zwembadveilig.
Dit betekent dat zij zelfstandig 50m kunnen afleggen in het zwembad.
Deze 50m bestaat uit een combinatie aan oefeningen.

Na de groep orka kunnen de kinderen instappen in onze zwemschool.

Doelstellingen

Combinatietest (50 meter zwemmen met de volgende vaardigheden in het water):

Eerste lengte (in buiklig):

 1. Met 2 voeten afstoten van de muur en gestrekt pijlen
 2. Met een oppervlakteduik een ring opduiken
 3. 10 meter zwemmen
 4. ter plaatse 3 keer traag en 3 keer snel aquatisch ademhalen
 5. 10m zwemmen met tussendoor kip aan het spit
 6. Ter plaatse 10 seconden watertrappen

Tweede lengte (in ruglig):

 1. “Kip aan het spit”
 2. 10 meter zwemmen met enkel beenbeweging
 3. 10 seconden drijven als een ster
 4. 10 meter zwemmen met enkel armbeweging